: Zlatníková, M.: Mária Terézia. Miluj a panuj

Pre dospelých

Historický román zachytáva súkromný život Márie Terézie, začiatok jej cesty ako panovníčky, ale aj spletité politické zákulisie na cisárskom dvore.