06.12.2022 11,30- 13,00h.

Pre dospelých Seniori

Nevážne prevážne vážny literárny kvíz bude otvárať náš adventný predvianočný program v knižnici. Na literatúru a jej tvorcov sa nemusíme pozerať iba s vážnou tvárou. Súčasťou kvízu bude aj poznávanie literárnych diel podľa prečítaných ukážok.

Súťažíme o mikulášske balíčky s knihami.

Kvíz v klubovni aktívnych seniorov vedie metodička Mgr. Viera Némethová