01.07.2024 - 30.08.2024

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Milé naše čitateľky, milí čitatelia,

počas letných prázdnin mení petržalská knižnica na svojich deviatich pobočkách výpožičné hodiny.

Počas horúcich letných dní si naše výpožičné služby a pripravované podujatia určite lepšie vychutnáte v predobednom čase. Jeden deň v týždni ale zostáva otvorený do skorších podvečerných hodín.

Prajeme Vám krásne leto a deťom príjemné prežitie letných prázdninových dní.