11.06.2024 10,00- 10,45 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia: Rozprávkový príbeh o malom chlapcovi menom Noi, ktorý zažije prázdninové dobrodružstvo u babky a spozná nového nezvyčajného kamaráta.

Cieľ: Predstaviť deťom život na morskom pobreží, morské živočíchy a povolania, ktoré súvisia s morom.

Cieľová skupina: špeciálna trieda MŠ Turnianska 6

Spôsob realizácie: Prečítame si príbeh Babka a vtáčatko od Benji Davies, ktorý nás zavedie do domčeka na opustenom ostrove. Keďže stará mama nemá čas hrať sa s malým Noim, ten sa rozhodne preskúmať ostrov na vlastnú päsť. Počas jeho potuliek sa strhne búrka a on sa ukryje v jaskyni, v ktorej sa stretne s malým vtáčikom. Babka Noiho našťastie nájde a spolu sa postarajú nielen o strateného vtáčika, ale aj o mnohé ďalšie vtáčatká, ktoré k nim nájdu cestu.

S deťmi sa porozprávame o mori a živote v ňom a z plastelíny si vymodelujeme chobotnicu, delfína a hviezdicu.

Trvanie: 45 minút