09.01.2020 - 21.01.2020

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl inšpirované knihou O. Chakluna a J. Pilipchatiny Tanec snehovej vločky.

Spôsob realizácie: Prečítame si príbeh o radosti zo snehu, o krehkosti a rozmanitosti, ktorá nás v zime obklopuje. Chlapec očarený vločkou ju chce preskúmať pod mikroskopom, vločka ožije a ukáže mu, že ako existujú rôzne vločky, existujú aj rôzne svety a je len na ňom, či ich uvidí. Otvorený koniec knihy dáva priestor na diskusiu… Povieme si niečo aj o snehu, ľade a o zaujímavostiach, čo sa z nich dajú vytvoriť a o činnostiach, ktoré sa dajú realizovať len v zime.

Šikovné deti si budú môcť vystrihnúť vlastné snehové vločky.

Cieľ: Zamyslenie sa nad rozmanitosťou sveta, podnety na zapojenie fantázie, vzbudenie záujmu o zimnú prírodu.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 40 min.