17.01.2024 9,00- 10,30 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na motív knihy K. Happonen o nezvyčajnom medveďovi, ktorému sa v zime nechcelo spať.

Obsah: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácii milý príbeh o medveďovi Brum, ktorý je trochu iný ako ostatné medvede a má s tým menší problém. Povieme si na príkladoch, aké je to byť odlišným oproti väčšine a či to môže byť na niečo dobré. Ukážeme si stopy v snehu a priradíme ich pomocou hádaniek k zvieratkám a dokreslíme medveďa.

Trvanie: 40 min.

Cieľ: Uvedomiť si, že každý je iný a voči nikomu by sme nemali mať predsudky, kým ho dobre nespoznáme. Spoznáme stopy rôznych zvierat.