12.09.2019 14.00 hod.

Pre deti

S Domovom tretieho veku na Poloreckého ulici spolupracuje naša knižnica už tri roky. Knihovníci Andrej a Vierka chodievajú každý mesiac medzi milých a príjemných klientov tohto zariadenia. Stretávajú sa pri rozprávaní o krajinách, mestách a zaujímavých miestach na celom svete a dozvedajú sa zaujímavosti o spisovateľoch, maliaroch a iných osobnostiach, na ktoré charakterizujú svojou tvorbou jednotlivé krajiny.

Viete, aké služby poskytuje zariadenie pre seniorov Dom tretieho veku v bratislavskej Petržalke na Poloreckého ul? Ak nie, a máte chuť sa prísť pozrieť čo všetko tvorí a vypĺňa deň klientov, ktorí v ňom žijú navštívte ho na Dni otvorených dverí 13.9.2018. Súčasťou DOD bude aj stretnutie našej metodičky, vedúcej knižnično- informačných služieb a  knihovníčky Viery Némethovej na biblioterapii.