01.02.2024 - 29.02.2024

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Vavilovova 24, Turnianska 10, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Vedomostné kvízy v knižnici

Pre milovníkov kvízov a hádaniek sme pripravili dva vedomostné súťažné kvízy.

Termín: 8.2.2024 / 17:30 hod. / knižnica Vavilovova 26 – Poznáš Bratislavu?

               22.2.2024 / 17:30 hod. / knižnica Turnianska 10 – Knižný kvíz

 

 

Kinedok v knižnici- športový komediálny dokument Turnaj snov

Veselo-trpký príbeh o veľkých ambíciách jedného neveľkého rumunského futbalového mužstva, rozprávaný cez pokojný pohľad večne sa prizerajúceho manažéra. Zacyklení v každodenných rituáloch prehrávajú́ zápasy už niekoľko rokov.

Pozvanie na medzinárodný turnaj na Slovensku sa javí ako možnosť na nový začiatok. Podarí sa im dať aspoň jediný gól?

Projekt premietania a diskusií dokumentárnych filmov realizujeme v spolupráci s Kinedok.sk

 Termín 15.2.2024 / 17:30 hod. / knižnica Vavilovova 26

 

 

Výstava 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie pre verejnosť v Československu bolo zahájené 18. mája 1923.

Sto rokov je dlhá doba a rozhlasové dejiny odrážajú históriu našej spoločnej krajiny. Výstava mapuje vysielanie v ktorej sa odráža prosperita 20. rokov 20. storočia, obsadenie Československa nacistami, oslobodenie Československa, temné obdobie komunizmu, Pražskú jar, vpád sovietskych vojsk v roku 1968, nežnú revolúciu, rozdelenie Československa aj vstup Česka do európskych a transatlantických organizácií. V mnohých dejinných prelomových momentoch zohral rozhlas zásadnú a kľúčovú úlohu.

Výstava, ktorá má interaktívny charakter vďaka využitiu QR kódov s možnosťou vypočuť si prostredníctvom nich autentické nahrávky z vysielania organizujeme v spolupráci s Českým centrom Bratislava.

Výstavu budeme dopĺňať sprievodnými podujatiami.

V knižnici majú návštevníci možnosť vypočuť si niektoré populárne nahrávky hudby a hovoreného slova aj priam v priestoroch hudobného štúdia Miestnej knižnice Petržalka, v knižnici na Vavilovovej 26.

Termín: 12.2.2024  – 28.3.2024 / otvorenie o 17:30 hod. / knižnica Vavilovova 26