29.05.2017 17,00- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

V pondelok 29.5.2017 vás srdečne pozývame na stretnutie s hosťami, ktorí stáli pri zrode petržalských folklórnych súborov Hájenka a Lúčka a ich nástupcami, ktorí sa venujú mladým folklóristom aj dnes. Stretnutie je sprievodným podujatím k výstave Petržalka 1973-1989 II., ktorú petržalská knižnica organizuje s katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava je na pobočke Prokofievova 5 predĺžená do 31. mája 2017.

Podujatie Kultúrny život generácií zavŕšilo piatu sériu výstav zo série Taká bola Petržalka, Petržalka v roku 1973-1989 II., ktorú pripravujeme a realizujeme v úzkej spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratuislave. Umelecký vedúci petržalských folklórnych súborov Lúčka a Hájenka Pavol Kolárik a Michal Štefanovič sa s prítomnými hosťami sa podelili o svoje spomienky na všetkých, ktorí stáli pri zrode týchto súborov, na odchovancov – tanečníkov aj muzikantov, ktorí neskôr prešli do iných súborov a robili tak dobré meno Petržalke. Výber z ľudových piesní speváčok z Lúčky pod vedením pani Olinky Fiľakovej spestril toto milé stretnutie.