06.07.2021 - 31.08.2021

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Vážení čitatelia,

od 6. 7. do 31.8.2021 budú naše pobočky pracovať v letnom harmonograme otváracích hodín takto:

Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Lietavská 16, Rovniankova 3 a Haanova 37

Pondelok                                                           14,00 – 19,00

Utorok, Streda, Štvrtok   10,00 – 12,00      14,00 – 16,30

Piatok                                  10,00-  12,00      13,00- 15,00

 

Pobočky Vyšehradská 27  a Furdekova 1

Pondelok                              10,00-12,00       14,00 – 18,00

Utorok, Streda, Štvrtok   10,00 – 12,00      14,00 – 16,30

Piatok                                  10,00-  12,00      13,00- 15,00

 

Prajeme vám krásne leto a príjemné prežitie voľna a dovoleniek s knihami a pri čítaní

Vaša Miestna knižnica Petržalka