24.02.2020 17,00- 19,00h.

Pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Mestská časť Bratislava – Petržalka a Miestna knižnica Petržalka partnersky podporili medzinárodný projekt  bezpečnosti a osvetlenia verejných priestorov európskych metropol „Light Up Your Street“. Bratislava, ako hlavné mesto a Petržalka, ako jej najväčšia mestská časť, vďaka pochopeniu a zdieľaniu problémov verejných priestorov a ich bezpečnosti, sa priamo zúčastňujú tohto projektu.

V spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave a OZ Krasy terasy upozorníme na úlohu a dôležitosť verejných priestorov formou osvetlenia podchodu na Vavilovovej 26, ktorý  je v bezprostrednom dotyku s významnou pobočkou  knižnice.

Workshop je určený pre študentov všetkých odborov Fakulty architektúry STU a bude prebiehať v dňoch 20.- 24.2. 2020 v jej priestoroch. Študenti dostanú prednášky o dôležitosti verejného osvetlenia, jeho historickom vývoji na území Bratislavy a dozvedia sa aj o aktuálnych trendoch a základoch svetelného dizajnu.

20.2. 2020

Prednáška Bc. Martina Nýdra a Ing. Andreja Bistáka autorov knihy s názvom Lampy verejného osvetlenia – kniha o historickom vývoji verejného osvetlenia v Bratislave. Online prednášku o svetelnom dizajne bude prednášať Veronika Labancová, ktorá vyštudovala odbor Light design a zároveň pracuje ako svetelná dizajnérka v Británii. A v poradí tretiu prednášku prednesie Ing. arch. Ingrid Konrad – hlavná architektka Bratislavy, ktorá bude rozprávať o bezpečnom pešom pohybe  v meste a peších trasách.

 

21.2. 2020

Návšteva Vavilovovej ulice, kde si architekti prezrú priestory a navštívia aj pobočku Miestnej knižnice Petržalka, ktorá sídli v danom priestore. Študenti Fakulty architektúry STU vytvoria prezentácie k návrhom panelov a v termíne 22. – 23.2. 2020 ich budú pod dohľadom odborníkov vyrábať.

 

24.2. 2020 17.00 – 19.00h.

Rozsvieť sa Petržalka!

Večerné podujatie a diskusia na tému rozvoj terasy a samotné rozsvietenie panelov.

 

Garantom projektu je Ing. arch. Viktor Kasala a Ing. arch. Ján Urban z OZ Krasy terasy. Tento projekt finančne podporilo vedenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka sumou 350€ a  Centrum Svetielko za čo ďakujeme.