15.06.2020 - 30.06.2020


Literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka je známa po celom Slovensku. Aj tento rok nám prichádzajú práce z rôznych bližších i vzdialenejších miest, či už je to Hlohovec, Plavecký Štvrtok, Dolný Kubín, Kežmarok, Košice, …. Práce sú tematicky i štýlovo rozmanité a už teraz sa na ne teší naša porota.

Ak ste ešte nestihli svoje práce poslať, môžete tak urobiť do konca júna mailom na nemethova@kniznicapetrzalka.sk (prihlášku akceptujeme aj bez pospisu) alebo v 3 exemplároch poštou na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2020.