28.05.2018 17:00

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Stretnutie a rozhovory s hosťami  – Zuzana Šedá, Vlado Bis a Peter Jelínek z vydavateľstva Enribook, ktorí nám medzi riadkami porozprávajú ako vznikajú ich knihy, kde čerpajú inšpirácie a o všetkom, čo robí knihu knihou a nás ľuďmi so všetkými radosťami a a starosťami.