21.05.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Výstavu Miléniová Petržalka, ktorá zachytáva na desiatich baneroch život v Petržalke po roku 2000, sme presunuli na pobočku Turnianska 10.

Navštíviť ju môžete počas otváracích hodín pobočky.

Radi vám tiež zorganizujeme lektorské stretnutia pre základné a stredné školy.

 

Tešíme sa na vás!