22.05.2019 - 31.08.2019

Pobočka Turnianska 10 Pre dospelých Pre mládež Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Výstava Miléniová Petržalka mapuje roky 2001 – 2018 a je druhým pokračovaním cyklu výstav Novodobá Petržalka.
Výstava sa cez banerovú prezentáciu jednotlivých oblastí spoločenského a kultúrneho života Petržalky venuje témam výstavbe a urbanizmu, školstvu, doprave, kultúre, cirkevnému životu, športu, oddychu a ďalším zaujímavým aspektom každodenného života Petržalčanov. Výstavy je spoločným projektom Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Výstava bude doplnená prednáškami a lektorskými stretnutiami pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Otvorenie výstavy je v stredu 13. marca 2019 o 17.00 v pobočke Prokofievova 5.

Garantom výstavy je doc Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Výstava trvá do 22. mája 2019 a je prístupná počas otváracích hodín pobočky Turnianska 10