13.03.2019 - 15.05.2019

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Pre mládež Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Výstava Miléniová Petržalka mapuje roky 2001 – 2018 a je druhým pokračovaním cyklu výstav Novodobá Petržalka.
Výstava sa cez banerovú prezentáciu jednotlivých oblastí spoločenského a kultúrneho života Petržalky venuje témam výstavbe a urbanizmu, školstvu, doprave, kultúre, cirkevnému životu, športu, oddychu a ďalším zaujímavým aspektom každodenného života Petržalčanov. Výstavy je spoločným projektom Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Výstava bude doplnená prednáškami a lektorskými stretnutiami pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Otvorenie výstavy je v stredu 13. marca 2019 o 17.00 v pobočke Prokofievova 5.

Garantom výstavy je doc Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Výstava trvá do 15. mája 2019 a je prístupná počas otváracích hodín pobočky Prokofievova 5.