01.03.2016 10.00 h.

Pre deti

Prečo je dôležité nevyzradiť indiánske tajomstvo?  Ako sa z Kačacieho rybníka môže stať more? Pri čítaní knihy Marty Hlušíkovej – Môj dedko rýchly šíp si deti priblížia dôležité hodnoty ako sú spolupatričnosť, priateľstvo, odvaha, plnenie si povinností, láska k živým bytostiam a k prírode. ZŠ Dudova 2