25.09.2020 11,00- 12,00 h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Rodiny s deťmi turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Zamyslíme sa nad rôznymi filmovými spracovaniami literárnych príbehov. Či už viac, alebo menej úspešnými.