Podľa Vyhlášky 6/2002, ktorá vstupuje do platnosti od zajtra , t.j. 19. januára 2022, knižnice sa zasa zaraďujú medzi prevádzky, ktoré sú prístupné v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status.
Na pobočkách budú ale stále v platnosti maximálne povolené počty osôb. Pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10 a Prokofievova 5 je to max. 11 osôb a pre pobočky Furdekova 1, Lietavská 16, Vyšehradská 27, Rovniankova 3 a Haanova 37 je to max. 5 osôb.