11.03.2016 11,10 hod.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna

V týždni od 7.3 do 10.3.2016 naša kolegyňa Zsuzsanna Horváth prevedie deti zo ZŠ Turnianska 10 výstavou, ktorou sme začali náš cyklus výstav taká bola Petržalka . Prednášky sú určené aj pre návštevníkov a čitateľov knižnice.  Na ilustračnom obrázku je obraz maliara Gustáva Mallého, ktorý časť svojho života prežil v Petržalke. Obraz sa volá Krajina od Petržalky.