18.12.2023 17,30-19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Petržalská vzdelávacia akadémia bude zakončená poslednou, desiatou prednáškou.

V rozprávaní budeme pokračovať poslednou časťou , predvianočnými a vianočnými zvykmi. Tradičné slovenské Vianoce už pomaly zanikajú. Pritom sú bohaté i plné múdrosti a z vianočných zvykov našich predkov sa môžeme veľa naučiť aj dnes. Napríklad, vedieť si odpúšťať či viac si vážiť svoju rodinu.

Sme veľmi radi, že pozvanie prijala etnologička Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Vyštudovala históriu, etnológiu, religionistiku a muzeológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila ako vysokoškolská pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka, muzeologička a archivárka. Okrem bohatej pedagogickej praxe na vysokej škole pôsobila aj v samospráve ako odborná pracovníčka. Momentálne sa venuje výskumu európskych dejín, odbornej práci v samospráve a vzdelávaniu verejnosti. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.