09.10.2023 17,30-19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Petržalská vzdelávacia akadémia pokračuje šiestou prednáškou. Sme veľmi radi, že pozvanie prijala Petržalčanka, vysokoškolská pedagogička, novinárka a bývala predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava, PhDr. Alena Bučeková.

Témou prednášky bude história bratislavskej Živeny, ktorá sa zrodila 26. apríla 1922.

Pani Alena Bučeková predstaví najmä tri výrazné osobnosti Živeny, ktoré sa spájajú s Bratislavou a to

– prvú docentku a prvú profesorku medicíny v Československu, Boženu Štúrovú-Kuklovú, ktorá v roku 1921 v Bratislave spoluzaložila a viedla prvú poradňu pre pacientov s pľúcnymi chorobami a na bratislavskej internej klininike zriadila laboratórium klinickej mikrobiológie.

– publicistku a prekladateľku Štefanu Votrubovú

– folkloristku, speváčku ľudových piesní, tanečníčku, redaktorku, dramaturgičku a zberateľku ľudových piesní Ľubu Pavlovičovú Bakovú, ktorá bola spoluzakladateľkou folklórneho súboru Lúčnica a vymyslela aj jeho názov.