10.06.2020 - 30.06.2020


Uvoľňovanie opatrení z pohľadu úradu zdravotníctva umožňuje aj nám v knižnici postupne a pomaly približovať sa situácii spred marcového obdobia.  Sme radi, že od dnes 10.6.2020 majú naši čitatelia opäť možnosť využívať službu prístupu na počítač a internet za obvyklých podmienok nastavených  vo výpožičnom poriadku a zároveň otvárame všetky čitateľské miesta a kútiky v rámci pobočiek, kde majú možnosť prezenčne si prečítať časopisy a noviny. Knižnica zabezpečí dezinfekciu povrchov v priestore verejných počítačov po každom používateľovi.

V priestoroch knižnice platí povinnosť nosenia rúšok a dezinfekcia rúk, počet návštevníkov je limitovaný na každej pobočke podľa rozlohy pobočky.