06.12.2019 - 31.01.2020

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Vystavené práce autorov nájdete priamo pod knižničným pultom.

Od 6. decembra do 31. januára môžete vidieť výber prác Veroniky Trnečkovej.

Veronika Trnečková je študentkou posledného ročníka ateliéru voľnej a farebnej grafiky u doc. Vojtecha Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Programovo sa venuje technike serigrafie. Taktiež sa venuje aj maľbe (tradičnej aj digitálnej). Tematicky sa zaoberá sociálnymi motívmi, zaujíma ju súčasný mladý človek a jeho problémy a vplyv nových technológií na jeho život. Spomínané momenty skúma v cykloch venovaným hikikomori, kde sa venuje osobám, ktoré žijú v izolácii od vonkajšieho sveta. V prácach často zaznamenáva stieranie medzi realitou a snom. Príkladom sú diela venované fiktívnym krajinám a virtuálnej realite. V maľbách sa vďaka symbolom vyjadruje ku téme vzťahov a každodennosti.

Počas štúdia na VŠVU absolvovala stáž v Laboratóriu ilustrácie, ktoré viedla Kristína Hečková a stáž v ateliéri mal+by pod vedením Klaudie Kosziby. Trnečková vystavovala samostatne v Bratislave a v Rožňave, zastúpenie mala na spoločných a kolektívnych výstavách v Ružomberku, Piešťanoch, Bratislave, Rožňave a v Liptovskom Mikuláši, Szerencsi a Budapešti.

Výstava je dostupná v pobočke Turnianska počas výpožičných hodín knižnice.