13.06.2018 17,00- 18,30 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Plánovaná prednáška sa z dôvodu zatopenia priestorov pobočky Vavilovova 26 presúva do pobočky Prokofievova 5.

Prenáška Zrod Československa očami Slovákov Doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. je sprievodným programom k výstave  Československá štátnosť 1918, ktorú môžete navštíviť od 23. mája 2018 na pobočke Prokofievova 5. Výstavou si pripomíname tohtoročné sté jubileum vzniku Československej republiky a osobností, ktoré sa o o jej vznik a uznanie v zahraničí zaslúžili najviac. Riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Ivan Mrva nám podrobnejšie priblíži významné slovenské osobnosti, ktoré stáli pri dejinných udalostiach, ktoré dali základ moderným dejinám Československa a Slovenska.