08.11.2023 11,00- 12,00 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:Hoci knihy nerastú v kvetináčoch či v záhradách, tiež ich treba „vypestovať“. Najprv vyklíči zrnko, t. j. nápad v autorovej hlave. O malý klíček sa následne starajú ďalší ľudia, až kým z neho nevyrastie „dospelá rastlina“ – kniha, určená do rúk čitateľa.

Cieľ: Zoznámenie sa s procesom vzniku a tvorby knihy, na ktorom sa podieľa mnoho profesií.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie:Na úvod si prečítame ukážku z knihy Pestovateľ snov: starý muž sadístránkys príbehmi, polieva ich a stará sa o ne. Z krehkých rastlín vyrastú stromy, bohato obsypané popísanými listami. Muž listy pozbiera, opatrnevšije do knižných obalov a pošle do všetkých končín sveta.

Povieme si, ako v skutočnosti vznikajú knihy a v krátkosti sa zoznámime s nasledujúcimi profesiami: autor, ilustrátor, redaktor, jazykový korektor, editor a grafik.

Na záver sa zahráme na ilustrátorov a k prečítanému príbehu deti nakreslia vhodné obrázky.

Trvanie: 40 minút