01.02.2024 10,00-11,00h.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Charakteristika projektu: Zoznámenie sa s tvorbou a osobnosťou svetoznámeho britského autora kníh pre deti a dospelých Roalda Dahla.
Cieľ: Aktívnym a zábavným spôsobom predstaviť svetoznámeho Roalda Dahla, jeho život a tvorbu. Pridanou hodnotou je nutnosť uplatnenia kreativity, rozmýšľania, tímovej spolupráce. Účastníci získavajú skúsenosť prezentácie pred skupinou.
Cieľová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Spôsob realizácie: Knihy Roalda Dahla sú plné jedinečného čara ale i šibalstiev. Z obyčajných vecí dokázal autor vytvoriť nezabudnuteľné dobrodružné príbehy, ktoré si predstavíme.
Na pobočke Prokofievova 5 a Turnianska 10 majú účastníci na začiatku len fotografie autora od najútlejšieho dieťaťa po dospelého muža a ďalšie indície. Na základe nich hádajú jeho národnosť, vlastnosti, záujmy atď. Následne dostávajú k dispozícii rôzne zaujímavosti o autorovi a jeho tvorbe, ktoré si potom v rámci skupín zdieľajú. Súčasťou je aj priraďovanie ilustrácií detských kníh ku konkrétnym knihám.
Na pobočke Vavilovova 24 si spoločne zasúťažíme a zabavíme sa kvízom. Deti budú musieť podľa úryvkov z kníh plniť rôzne úlohy, napríklad nakresliť svoj najúžasnejší sen, zabavia sa so špagetami zmiešanými s červíkmi, vytvoria si Hastrošovskú bradu so všetkým čo v nej schováva.
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ
Trvanie:
Na pobočke Prokofievova 5 a Turnianska 10: 2 vyučovacie hodiny
Na pobočke Vavilovova 24: 60 min.