06.02.2018 13,30

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

V útlej knižke sa najmenší čitatelia spoznajú so snehuliakom, ktorý má dobré srdiečko. Také dobré, že vie robiť iba dobré skutky a pomáhať svojim kamarátom. Krátke príbehy pre všetky deti, ktoré vedia, že to, čo je krásne, sa skrýva vo vnútri.
Pri čítaní a prerozprávaní počutého si deti formujú svoju slovnú zásobu a vyjadrovanie a rozvíjajú si svoje čitateľské návyky.  ZŠ  Vlastenecké námestie- prípravka.