09.06.2018 10,00-12,00 h.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Sprievodným podujatím k výstave Novodobá Petržalka 1990-2000 je po prvýkrát sobotná prechádzka po vytýčenej trase, ktorá bude poznávaním histórie aj súčastnosti Petržalky priamo v teréne. našim skúseným a erudovaným sprievodcom bude autor Prekvapivého sprievodcu po Mestskej časti Bratislava – Petržalka- Martin Kleibl.