18.10.2022 14,00- 15,00 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Výborná kniha Gianniho Rodariho Pohrajme sa s rozprávkami sa stala základom nášho podujatia určeného pre deti prvého stupňa základných škôl. V tejto knižke nájdete devätnásť príbehov. Každý má tri zakončenia. Môžete si vybrať to, ktoré sa vám najväčšmi pozdáva. nemusíte však súhlasiť ani s jedným a môžete si vymyslieť svoje vlastné. Autor nechce nikoho ovplyvňovať, ale kto by bol zvedavý na jeho názor, nájde ho na konci knihy. Podujatie je určené na podporu kreativity s textom a čítania s porozumením.

Podujatie pre ZŠ Turnianska 10