21.01.2019 - 25.01.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Na podujatiach si povieme  čo je súťaž Zlatá stuha je, či je podobné ocenenie aj u nás na Slovensku, pozrieme si  prezentáciu, obrazy, možno aj si zopakujeme ako sa tvoria knihy a aké môžu byť ilustrácie. Podujatie bude doplnené o rôzne úlohy ,ako napr. vytvoriť porotu hodnotiť vybrané knihy podľa určených kritérií, navrhnúť ilustráciu/obal knihy, vytvoriť krátky text (ako časť práve vznikajúceho príbehu – iba možnosť), zasúťažiť.