Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori

Knižnica Petržalka, za účasti starostu Mestskej časti Petržalka, Jána Hrčku a ďalších pozvaných hostí oficiálne predstavila 22. septembra 2021 novú publikáciu Taká bola Petržalka.

Publikácia je knižným spracovaním cyklu výstav o histórii a súčasnosti Petržalky s rovnomenným názvom, ktoré vznikali ako autorský projekt knižnice v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Autormi projektu výstav sú PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Knižnice Petržalka a doc. Ľuboš Kačírek, PhD., pedagóg FiF UK a riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave. Kniha je prvou publikáciou, ktorá prichádza k Petržalčanom, Bratislavčanom a širokej kultúrnej verejnosti ako príjemné a poučné čítanie, ako zdroj základných informácii, ako pomôcka pri vzdelávaní, ako dobrý typ na regionálne informácie. Môže byť vhodným doplnením učiva základných a stredných škôl, poteší tých, ktorí v Petržalke žijú…

Vydarená kniha po obsahovej stránke pobaví, nevtieravo oživí spomienky a prirodzene navodí predstavu budúcnosti … Kniha je doplnená anglickým prekladom základných textov podľa jednotlivých výstav.

Pekná kniha, s vkusom citlivého, kvalitného dizajnéra je moderným, dobre sa čítajúcim dielom.

Súčasťou krstu a predstavenia novej publikácie je výstava Taká bola Petržalka, ktorá približuje návštevníkom retrospektívny pohľad na vybrané tematické časti a ich spracovanie tak, ako vznikali a boli prezentované.

Ďakujeme za finančnú podporu Mestskej časti Petržalka, Bratislavskému samosprávnemu kraju a kolektívu autorov, ktorí spolupracovali na vydaní publikácie.

Výstavu si môžu prísť pozrieť čitatelia a návštevníci knižnice Turnianska 10, denne vo výpožičných hodinách www.kniznicapetrzalka.sk

K výstave sa uskutočnia aj sprievodné podujatia pre základné a stredné školy metodika@kniznicapetrzalka.sk