Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 26, Furdekova 1 Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 189

Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1989 určené žiakom základných a študentom stredných škôl.