14.11.2023 10:00- 11:00h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Znevýhodnení turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre MŠ zamerané na objavovanie nových priateľstiev, na vzťahy medzi hlavnými hrdinami príbehu.

Cieľ: Uvedomiť si silu a dôležitosť priateľstva.

Cieľová skupina: žiaci MŠ

Spôsob realizácie: Najskôr si s deťmi prečítame knihu Veľký výlet od Ekateriny Trukhan. Po príbehu sa s deťmi porozprávame o ich predstave, kto je priateľ a aké by mal mať vlastnosti.  Na záver si deti vyrobia hlavného hrdinu – Ježka Martina, pre ktorého sú priatelia veľmi dôležití.

Trvanie: 30 min.