18.01.2024 15,00- 16,00h.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie na motív knihy Štěpánky Sekaninovej „Veľká kniha snehu a ľadu“.

Obsah: Je sneh biely? Čo sa stane s vločkou, keď dopadne na vodnú hladinu? Ako sa volá príbytok Eskimákov? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky sa deti dozvedia počas vedomostného kvízu so zimnou tematikou. Budú súťažiť v tímoch a získavať body za správne odpovede na zvedavé otázky knihovníkov.

Cieľ: Toto zábavné podujatie má za cieľ preveriť a rozšíriť vedomosti žiakov súvisiace s ľadom, snehom a zimou, posilniť tímového ducha a prebudiť v nich väčší záujem o náučnú literatúru.

Cieľová skupina: deti ZŠ – prvý stupeň

Trvanie: 60 min.

Pre deti prvého ročníka ZŠ Turnianska 10.