09.01.2020 - 23.01.2020

Pobočky Turnianska 10, Dudova 2 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Podujatie v znamení snehu a ľadu, vysvetlíme: Ako vzniká sneh a koľko druhov snehu poznáme? Existujú dve rovnaké vločky a na čo je nám sneh a ľad? Na všetky studené otázky dostane každý záujemca mrazené odpovede v balení plnom celostranových ilustrácií, otváracích chlopní a informácií o zime. Aké to je, keď sa na človeka valí lavína? Ako dobre sa býva v iglu a spí na lôžku zo stvrdnutého ľadu? Deti môžu vyrobiť iglu z kociek cukru, a prečítame aj rozprávku o zmiznutých snehuliakoch z knihy Jána Uličianského: Snehuliacke ostrovy. Podujatie prispôsobíme veku žiakov, ktorí prídu. Pracujeme aj s knihou : Veľká kniha snehu a ľadu.

ZŠ Turnianska a Súkromná základná škola Félix