02.05.2023 - 02.07.2023

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Výstava ponúka desať osobností súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. V textovej časti sa zoznámite s tvorbou a najsilnejšími príbehmi vybraných autorov. V obrazovom pandáne spoznáte ich umelecké štýly, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu ako aj celkovú kompozíciu kresieb. Cez vybrané ukážky tvorby si urobíte prehľad toho, čo ponúka súčasná česká komiksová tvorba a v knižnici či kníhkupectve už budete zorientovaní.

Projekt voľne nadväzuje na predošlú modulárnu výstavu Medzitým na inom mieste – storočie českého komiksu. Výstavu dopĺňajú vybrané knižné publikácie.