29.02.2024 10,00- 11,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Charakteristika:  Podujatie pre deti materských škôl a 1. ročníka základnej školy realizované prostredníctvom knihy Kristíny Balúchovej.

Spôsob realizácie:  Prečítame si niekoľko ukážok z knihy, aby sme  deťom predstavili prostredie a hlavné postavy. Pútavým spôsobom deti vtiahneme do deja, v ktorom  budeme spoločne riešiť záhadu- stratu písmenok v knihe.   So záhadou nám pomôžu tri “ knižné knihovníčky“ Kveta, Beta a Veta.

Cieľ:  Predstaviť deťom prostredie knižnice, porozprávať sa o knihách a čítaní, prečítať si príbeh a vysvetliť si dôležitosť interpunkčných znamienok. na konci si urobíme malý kvíz.

Cieľová skupina: Deti MŠ a 1. stupeň ZŠ

Trvanie: 40 min.

 

ZŠ Holíčska