17.02.2020 10.00 - 11.00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Rozprávame sa s deťmi o ochrane životného prostredia konkrétnymi činmi, separovaním odpadu, využívaním starých vecí na nový účel, minimalizovaním používania plastov, podľa kníh Planéta Zem sa usmieva a Víla Jazmínka a škriatok Vendelín.