Cesta za hranice

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Zážitkové čítanie s maskotom našej knižnice – čarodejníkom Čaroslovom. Venujeme sa pozoruhodným knihám, z ktorých si s deťmi nielen čítame, no aj diskutujeme na podnetné témy.
Cieľ: Podnietiť deti k prežívaniu čítaného textu a vcíteniu sa do deja príbehu. Poskytnúť priestor pre vyjadrenie vlastných pocitov a názorov na príbeh. Napomáhať a naučiť deti čítanému textu rozumieť, vytvoriť k nemu asociácie, dokázať sa stotožniť s hrdinom knihy.
Spôsob realizácie: Ponúkame spektrum voľnosti a kreativity v aktívnej komunikácii knihovníka/-čky s detským čitateľom. Čítanie začína byť opäť zaujímavé, pracujeme s detskou fantáziou. Využívame osvedčenú formu práce s detským čitateľom, ktorá zahŕňa zážitkové čítanie vybraných príbehov. Zameriavame pozornosť na vnímanie čítaného textu a vcítenie sa do deja príbehu, podnecujeme vyjadrovanie pocitov a názorov v skupine. Projekt ponúka deťom spôsoby ako si lepšie zapamätať počutý text, pochopiť a rozpovedať jeho obsah. Učí deti pochopiť posolstvo prečítanej knihy, pracovať s knihou, spojiť si príbeh so sebou samým.
Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ
Trvanie: 30 min.

Iné projekty