Čítanie čarodejníka Čaroslova

Pobočky Vavilovova 24, Turnianska 10, Furdekova 1, Prokofievova 5 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk, prokofievova@kniznicapetrzalka.sk, dudova2@kniznicapetrzalka.sk, furdekova1@kniznicapetrzalka.sk, vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Zážitkové čítanie s maskotom našej knižnice – čarodejníkom Čaroslovom. Venujeme sa pozoruhodným knihám, z ktorých si s deťmi nielen čítame, no aj diskutujeme na podnetné témy.
Cieľ: Podnietiť deti k prežívaniu čítaného textu a vcíteniu sa do deja príbehu. Poskytnúť priestor pre vyjadrenie vlastných pocitov a názorov na príbeh. Napomáhať a naučiť deti čítanému textu rozumieť, vytvoriť k nemu asociácie, dokázať sa stotožniť s hrdinom knihy.
Spôsob realizácie: Ponúkame spektrum voľnosti a kreativity v aktívnej komunikácii knihovníka/-čky s detským čitateľom. Čítanie začína byť opäť zaujímavé, pracujeme s detskou fantáziou. Využívame osvedčenú formu práce s detským čitateľom, ktorá zahŕňa zážitkové čítanie vybraných príbehov. Zameriavame pozornosť na vnímanie čítaného textu a vcítenie sa do deja príbehu, podnecujeme vyjadrovanie pocitov a názorov v skupine. Projekt ponúka deťom spôsoby ako si lepšie zapamätať počutý text, pochopiť a rozpovedať jeho obsah. Učí deti pochopiť posolstvo prečítanej knihy, pracovať s knihou, spojiť si príbeh so sebou samým.
Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ
Trvanie: 30 min.

Použitá literatúra:
Silverstein, Shel: Strom, ktorý dáva: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=76425&TL=ZLHL
Kerekešová, Moláková, Salmela: Mimi a Líza
http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79389&TL=ZLHL
Kerekešová, Moláková, Salmela: Mimi a Líza 2: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=83670&TL=ZLHL
Sempé – Gosciny : Malý Mikuláš: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=75871&TL=ZLHL
Hlušíková, Marta: Môj dedko rýchly šíp: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79402&TL=ZLHL
Janosch: Pošta pre tigra: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=76719&TL=ZLHL
Janosch: Poďme hľadať poklad: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=75880&TL=ZLHL

Iné projekty

  • Fantastický svet Roalda Dahla

    Charakteristika projektu: Zoznámenie sa s tvorbou a osobnosťou svetoznámeho britského autora kníh pre deti a dospelých Roalda Dahla. Cieľ: Aktívnym…

  • Sofia a tekvička

    Charakteristika projektu: Ak chýba kamarát, ak sa nie je s porozprávať, môžeme si ho vytvoriť. Niekto má plyšové zvieratko, niekto…

  • Nebojte sa povinného čítania

    Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať…