Čítanie čarodejníka Čaroslova

Pobočky Vavilovova 24, Dudova 2, Turnianska 10, Furdekova 1, Vyšehradská 27 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk, prokofievova@kniznicapetrzalka.sk, dudova2@kniznicapetrzalka.sk, furdekova1@kniznicapetrzalka.sk, vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Zážitkové čítanie s maskotom našej knižnice – čarodejníkom Čaroslovom. Venujeme sa pozoruhodným knihám, z ktorých si s deťmi nielen čítame, no aj diskutujeme na podnetné témy.
Cieľ: Podnietiť deti k prežívaniu čítaného textu a vcíteniu sa do deja príbehu. Poskytnúť priestor pre vyjadrenie vlastných pocitov a názorov na príbeh. Napomáhať a naučiť deti čítanému textu rozumieť, vytvoriť k nemu asociácie, dokázať sa stotožniť s hrdinom knihy.
Spôsob realizácie: Ponúkame spektrum voľnosti a kreativity v aktívnej komunikácii knihovníka/-čky s detským čitateľom. Čítanie začína byť opäť zaujímavé, pracujeme s detskou fantáziou. Využívame osvedčenú formu práce s detským čitateľom, ktorá zahŕňa zážitkové čítanie vybraných príbehov. Zameriavame pozornosť na vnímanie čítaného textu a vcítenie sa do deja príbehu, podnecujeme vyjadrovanie pocitov a názorov v skupine. Projekt ponúka deťom spôsoby ako si lepšie zapamätať počutý text, pochopiť a rozpovedať jeho obsah. Učí deti pochopiť posolstvo prečítanej knihy, pracovať s knihou, spojiť si príbeh so sebou samým.
Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ
Trvanie: 30 min.

Použitá literatúra:
Silverstein, Shel: Strom, ktorý dáva: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=76425&TL=ZLHL
Kerekešová, Moláková, Salmela: Mimi a Líza
http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79389&TL=ZLHL
Kerekešová, Moláková, Salmela: Mimi a Líza 2: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=83670&TL=ZLHL
Sempé – Gosciny : Malý Mikuláš: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=75871&TL=ZLHL
Hlušíková, Marta: Môj dedko rýchly šíp: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=79402&TL=ZLHL
Janosch: Pošta pre tigra: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=76719&TL=ZLHL
Janosch: Poďme hľadať poklad: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=75880&TL=ZLHL

Iné projekty

  • Vymeňme sa !

    Možno ste sa už niekedy pristihli pri pocite, že by ste si prácu človeka, ktorého poznáte, alebo o ktorej ste…

  • Týždeň dobrovoľníctva

    V spolupráci s Dobrovoľníckou skupinou Vŕba, ponúkame zadarmo knihy v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici. Voľné knihy sú…

  • Elmer

    Charakteristika: Príbeh o farebnom slonovi, ktorý je iný ako zvyšok stáda. Podujatie inšpirované knihou Davida McKeeho. Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si…