Gréta

Pobočky Dudova 2, Furdekova 1, Vavilovova 24, Prokofievova 5, Turnianska 10 dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl inšpirované knihou A. Gregušovej o veľrybe Gréte.

Spôsob realizácie: Prečítame a prerozprávame si príbeh veľrybej speváčky Gréty, ktorá jedného dňa stratí hlas a pri návšteve doktorky zistí, že ani ostatným morským živočíchom sa nevodí dobre. Snažia sa zistiť, prečo musia plávať v znečistenej vode a spoločnými silami si more upracú. My si v knižnici tiež upraceme smeti, čo nám tu niekto nechal a deti budú mať za úlohu správne odlíšiť, ktorý odpad kam patrí a čo sa dá recyklovať.

Cieľ: Poukázať na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie a uvedomenie si toho, ako naše konanie ovplyvňuje nielen druhých ľudí, ale aj zvieratá. Zamyslenie sa nad produkovaním prebytočného odpadu a nad možnosťou separácie a minimalizovania odpadu v domácnostiach.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 45 min.

 

Iné projekty