Pustý ostrov

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Kultová kniha Boh múch Wiliama Goldinga nastoľuje rôzne morálne a etické otázky v súvislosti s konaním ľudí v hraničných situáciách.

 Spôsob realizácie:  Žiaci si spomedzi seba vybrali  typy osobností:  Športovec, Mudrc, Líder, Vzduch, Obľúbenec …Rozdáme žiakom šatky na zakrytie očí oči. ale zrazu sa niečo stane a lietadlo padá na zem… Pomaly si môžu dať šatku dole a zisťujú, že sú na pieskovej pláži. Snažíme sa žiakov čo najlepšie zoznámiť so situáciou z úvodu knihy, no neprezrádzame, že ide o knihu. Mali by sa vcítiť do pocitov protagonistov príbehu, cítiť strach z neistoty a zúfalstvo.  Čo budú deti robiť v tejto situácii?

Necháme žiakov prísť s vlastnými nápadmi a zapisujeme ich na tabuľu. Napríklad: čo budeme jesť, piť, ako sa zachránime, atď. Skupina si zvolí vodcu, ktorého budú všetci rešpektovať.   Diskutujme s triedou o tom, čo práve zažili. Pomocné otázky: Aké sú vaše pocity? Stotožňujete sa so svojim vodcom a jeho riešeniami? Nemrzí vás, že ste nedostali možnosť byť vodcom? A čo ty, čo si vodcom bol – bol to dobrý pocit? Tí, čo ste neboli nominovaní so žiadnou špeciálnou charakteristikou, necítite sa byť ukrivdení? Nechýbajú vám na pustom ostrove dospelí? Nemáte pocit, že by boli užitoční? Ak áno, ako a prečo?  Ste spokojní so svojim vodcom? Na záver prezradíme, že táto aktivita je inšpirovaná knihou Boh múch od Wiliama Goldinga.

Cieľ: Pomôcť deťom pochopiť, pomenovať a lepšie zvládať  svoje pocity. Podujatie je vhodné ako doplnok etickej výchovy, poprípade pre menšiu skupinu, v ktorej sa aktuálne rieši konfliktná situácia (neprimeraná komunikácia, verbálne alebo fyzické násilie, vytváranie koalícií, elitárstvo a pod.).

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Trvanie: 45 minút

Iné projekty

  • Jak velbloud potkal ťavu

    Charakteristika: Podujatie inšpirované česko-slovenským obrázkovým slovníkom rovnomenného názvu od mladej slovenskej utorky Márie Nerádovej. Spôsob realizácie: Pokúsime sa prečítať si…

  • Zažime si poéziu

    Charakteristika projektu: Pokúsime sa nájsť si osobnejší vzťah k poézii, ako k žánru, ktorý často odsúvame či prehliadame. Cieľ: Sprostredkovať…

  • Včela ako superstroj

    Charakteristika projektu:  Ako žijú včely, čo sa deje v úli, prečo je matka kráľovnou všetkých včiel a kto zabil trúdov? (kniha…