Sára a traja Otovia


Charakteristika projektu: Každý z nás má svoje tajné túžby a priania. Nie všetky sú uskutočniteľné, ale aj tieto môžu mať pre nás zmysel. Aká neočakávaná môže byť cesta za našimi snami a koho pri tom môžeme stretnúť, to sa dozviete, ak sa so Sárou vyberiete na detskom ihrisko hľadať psíka.
Cieľ: Cez príbeh priviesť deti k poznaniu, že súrodenci a kamaráti sú v našom živote nenahraditeľní.
Cieľová skupina: predškoláci a 1. ročník ZŠ
Spôsob realizácie: Sára je osamelé dievčatko, ktoré túži po súrodencovi. A keďže žiaden súrodenec neprichádza, rozhodne sa aspoň pre psa. Ale kde sa dá taký pes vziať? S tým jej môžu pomôcť jej traja noví kamaráti – traja Otovia. Ale nakoniec Sára zistí, že psa vlastne vôbec nepotrebuje, pretože miesto neho našla nových priateľov. Príbeh si prečítame za pomoci obrázkovej prezentácie. Potom sa s deťmi skúsime porozprávať, aké by to bolo, keby každé malo nejaké zvieratko, o ktoré by sa staralo, ale zároveň by nemalo priateľov.
Trvanie: 30 min.

Použitá literatúra:
Nopola, Tiina: Sára a traja Otovia: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/l.dll?cll~P=82402&TL=ZLHL

Iné projekty