Tie otravné králiky, alebo daj mi pokoj, neotravuj!

Pobočky Vavilovova 24, Prokofievova 5 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna

Charakteristika:  Interaktívne čítanie z knihy o ufrflanom medveďovi  a králikoch, ktorí ho nenechajú uzatvoriť sa v jeho osamelom svete. Kniha je príbehom o priateľstve, pomoci a o záujme o druhých.

Spôsob realizácie: Spoločne si knihu prečítame. Príbeh je jednoduchý, zrozumiteľný, doplnený o nádherné ilustrácie. Porozprávame sa o priateľstve, o vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, uvedieme si aj príklady, ako si vieme jeden druhému pomôcť. Aké emócie sprevádzajú hlavného predstaviteľa knihy? Je šťastný, milý, priateľský? Alebo mrzutý, nahnevaný, smutný? Ako sa správajú králiky? Dokážu si medveď a králiky nájsť k sebe cestu?

Cieľ: Na svete nie sme sami, aj keď sa tak niekedy cítime. Máme rodinu, priateľov, ľudí, ktorých poznáme a majú nás radi. Akými sme ľuďmi? Ľahko nadväzujeme kontakty alebo sme uzavretí? Prečo je to tak?

Cieľová skupina: Deti MŠ a 1. stupeň ZŠ

Trvanie: 30 min.

Iné projekty

  • Jak velbloud potkal ťavu

    Charakteristika: Podujatie inšpirované česko-slovenským obrázkovým slovníkom rovnomenného názvu od mladej slovenskej utorky Márie Nerádovej. Spôsob realizácie: Pokúsime sa prečítať si…

  • Slimák Henry

    Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl inšpirované knihou K. Macurovej o slimákovi, ktorý je iný ako ostatné slimáky, no prekonáva sám…

  • Knižný klub Bratislava

    Je diskusný klub založený vo februári 2013, ktorý zastrešuje Miestna knižnica Petržalka. V jej priestoroch, na pobočke Prokofievova 5 sa…