Starovek pod lupou

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Starovek máme stále prepojení s našou súčasnnosťou. Zostalo nám po ňom veľa slov: škola, tabuľa, kalkulačka, akvárium, republika …  Starovek dokonca zanechal aj slávne slovné spojenia, ktoré v sebe ukrývajú príbehy: Achillova päta, Damoklov meč , Sizyfovský údel. Prostredníctvom knihy Marty Hlušíkovej Starovek pod lupou, budú účastníci podujatia cestovať medzi slovami a zisťovať, že starovek bol aj plný zaujímavých ľudí a ich osudov. Dozvedia sa, ako žili, čomu verili a čo nám zanechali.

 Spôsob realizácie: Tému podujatia priblížia  úryvky z kníh a filmov s tematikou antiky (napr. Percy Jackson, Asterix, Hercules…).  Po krátkej diskusii rozdelíme účastníkov do skupín.  Každá skupina dostane kartičky, kde na jednej strane je slovo alebo slovné spojenie, a na druhej strane sú tri možnosti. Členovia jednotlivých skupín pomocou slovníka hľadajú správnu definíciu daného slova. V ďalšej časti podujatia sa rozdajú krátke úryvky (texty) z gréckych bájí alebo z 1.časti dobrodružného románu Percy Jackson, kde úlohou účastníkov bude podčiarknuté slová vyhľadať a zadefinovať. Poslednou aktivitou bude zostaviť komiksový text ako puzzle, z knihy z antickou tematikou (napr. Astérix, Staré grécke báje – obrázkové  čítanie a pod.)

Cieľ: Vzbudiť záujem o dejiny staroveku, odkryť pravý význam slov a výrazov, používaných aj v modernej dobe, precvičiť prácu s odborným slovníkom

Cieľová skupina:  Žiaci 5., 6. a 7. ročníkov ZŠ

Trvanie: 90 min.

Iné projekty