Tukoni, obyvatelia lesa

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska @kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika:  Kto sú Tukoni? Čarovné bytosti, ktoré sa s láskou starajú o les – niektorí sa starajú o stromy, iní o  kvetiny a zvieratká. Niektorí sa s jeho obyvateľmi hrajú, iní zase pripravujú striedanie ročných období.  Jedným z Tukoňov je Tuláčik, ktorý chodí po lese a navštevuje kamarátov.  Práve dnes chcel navštíviť strom svojho kamaráta. Lenže v noci sa strhla búrka a stalo sa niečo zlé. Ako si s tým poradia Tukoni? To sa dozvieme v príbehu prostredníctvom knihy ukrajinskej autorky Oksany Bula – Tukoni

Spôsob realizácie: S deťmi si prečítame a prezrieme ilustrácie v knihe. Práve ilustrácie sú v knihe dôležité. Cez obrázky si vieme prerozprávať svoj vlastný príbeh. Spoločne sa zamyslíme, čo vidíme na obrázkoch. Porozprávame sa o tom prečo je dôležité starať sa nie len o stromy, kto sa v prírode stará o stromy, koho nám pripomínajú Tukoni a čo sa deje v lese po daždi. Na záver podujatia si pomocou dopredu vyrobených listov (na jeseň  sa môže použiť opadané lístie) vyrobíme na veľký papier strom  a nakreslíme si Tuláčika s kamarátmi.

Cieľ: Vzbudiť v deťoch záujem o ochranu životného prostredia.

Cieľová skupina:

Trvanie: 40 minút

Iné projekty

  • Najlepšia detská kniha, Najkrajšia detská kniha

    Dostať kvalitné knihy do väčšieho povedomia čitateľskej verejnosti je snahou Miestnej knižnice Petržalka už niekoľko rokov.  V záujme podpory a…

  • Kde sa skrýva šťastie

    Charakteristika: Šťastie je životný postoj. Život by sme mali brať s optimizmom, stanovovať si ciele, uskutočňovať ich, hľadať chuť do života….

  • Magická matematika

    Charakteristika podujatia: S číslami sa stretávame doslova na každom kroku. Sú nielen súčasťou našej adresy, telefonického kontaktu, nasporených eur v banke alebo…