Záhada knižnice na konci ulice

Pobočka Furdekova 1 furdekova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika:  Podujatie pre deti materských škôl a 1. ročníka základnej školy realizované prostredníctvom knihy Kristíny Balúchovej.

Spôsob realizácie:  Prečítame si niekoľko ukážok z knihy, aby sme  deťom predstavili prostredie a hlavné postavy. Pútavým spôsobom deti vtiahneme do deja, v ktorom  budeme spoločne riešiť záhadu- stratu písmenok v knihe.   So záhadou nám pomôžu tri “ knižné knihovníčky“ Kveta, Beta a Veta.

Cieľ:  Predstaviť deťom prostredie knižnice, porozprávať sa o knihách a čítaní, prečítať si príbeh a vysvetliť si dôležitosť interpunkčných znamienok. na konci si urobíme malý kvíz.

Cieľová skupina: Deti MŠ a 1. stupeň ZŠ

Trvanie: 40 min.

Iné projekty

  • Príbeh o piatej

    Projekt je novým formátom petržalskej knižnice s ponukou zaujímavých podujatí pre rodiny s malými deťmi. Každý mesiac sa budeme pravidelne…

  • Ako zvieratá myslia a čo cítia

    Charakteristika: Kniha „Ako zvieratá myslia a čo cítia“,  vás unesie do prekvapujúceho a vzrušujúceho sveta aktuálnej biológie správania živočíchov. Obsah:…

  • Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl realizované pomocou knihy Marse Diane Arnoldovej Realizácia: Popri čítaní ukážok z knihy sa budeme…