Záhada knižnice na konci ulice

Pobočka Furdekova 1 furdekova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika:  Podujatie pre deti materských škôl a 1. ročníka základnej školy realizované prostredníctvom knihy Kristíny Balúchovej.

Spôsob realizácie:  Prečítame si niekoľko ukážok z knihy, aby sme  deťom predstavili prostredie a hlavné postavy. Pútavým spôsobom deti vtiahneme do deja, v ktorom  budeme spoločne riešiť záhadu- stratu písmenok v knihe.   So záhadou nám pomôžu tri “ knižné knihovníčky“ Kveta, Beta a Veta.

Cieľ:  Predstaviť deťom prostredie knižnice, porozprávať sa o knihách a čítaní, prečítať si príbeh a vysvetliť si dôležitosť interpunkčných znamienok. na konci si urobíme malý kvíz.

Cieľová skupina: Deti MŠ a 1. stupeň ZŠ

Trvanie: 40 min.

Iné projekty

  • Pom Pomove rozprávky- chudák Artúr Buchta

    Charakteristika projektu: Artúr Buchta je pažravý vták, ktorý sa rozhodne držať diétu, a vypustí zo svojho jedálneho lístka všetko, okrem čokolády….

  • ,,Susedské knižnice“

    ,,Susedské knižnice“ Malé samoobslužné police v nebytových priestoroch obytných domov, ktorých cieľom je poskytnúť knihám druhú šancu. Police slúžia obyvateľom…

  • Cestovateľský denník

    Charakteristika projektu: Stretnutia čitateľov a priateľov kníh s autormi, sprievodcami a nadšencami cestovania pri rozprávaní o zážitkoch z ciest po…