: Afshar, Tessa: Dcéra Ríma

Pre dospelých

Ľúbostný príbeh zasadený do Ríma a Korintu prvého storočia nášho letopočtu. Keď dcéra významného rímskeho generála spozná chudobného židovského prisťahovalca, títo mladí ľudia netušia, že Boh má v pláne vytvoriť z nich najvplyvnejší pár ranej kresťanskej Cirkvi. A rovnako nemôžu predvídať, aké hory protivenstiev budú prekonávať pri budovaní spoločenstva Ježišových nasledovníkov.