: Al-Khalili, Jim: Svet podľa fyziky

Základné objavy fyziky nám umožňujú pochopiť, čo táto nesmierne dôležitá veda hovorí o vesmíre a podstate reality. Oboznámi nás so základnými predstavami o priestore, čase, energii a hmote. Preniká do hĺbky a ozrejmuje, prečo je fyzika dôležitá pre všetkých.