: Alkemade, K.: Sirotek č. 8.

Pre dospelých

Rachel  sa ocitla v sirotinci, kde na nej lekárka Mildred vykonávala testovanie ožarovaním röntgenovými lúčmi, ktoré na nej zanechali následky. O mnoho rokov neskôr, kedy Rachel verí, že dokázala bolestné spomienky na detstvo nechať dávno za sebou, je s temnou minulosťou naraz znova konfrontovaná. Ako ošetrovateľka v domove pre seniorov sa opäť stretáva s teraz už starou doktorkou. Rachel si čoraz viac  začne uvedomovať, ako tenká hranica niekedy vedie medzi osudom toho, kto lieči, a toho, kto spôsobuje iným bolesť.