: Almášiová, Lucia: Karol Kallay : zaostrené na krásu

Pre dospelých

Historičky umenia približujú domáce aj zahraničné projekty Karola Kállaya, doplnené o spomienky modeliek, s ktorými fotograf spolupracoval. Čitateľa uvedie nielen do pútavého života fotografa, ale oboznámi ho aj s dejinami tohto obľúbeného fotografického žánru doma i vo svete.